Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. I Motala kommun är arbetet med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet en del av alla verksamheter.

Goda exempel på hur vi bidrar till hållbar utveckling

Motala kommun har många goda exempel på hur vi arbetar med hållbarhet. Här har vi samlat några.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej