Beslut, insyn och rättssäkerhet

Som invånare har du rätt till insyn i kommunens verksamhet. Du har rätt att ta del av de flesta handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen. Som medborgare har du möjlighet att överklaga de flesta beslut som har fattats.

Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan finns tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och övriga kungörelser, meddelanden och tillkännagivanden som enligt lag ska meddelas allmänheten.

Offentliga handlingar och diarium

Offentlighetsprincipen ger alla medborgare rätt att ta del av offentliga handlingar. Läs om hur du gör för att begära ut en allmän handling.

Personuppgifter (GDPR)

Motala kommun värnar om den personliga integriteten. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om dataskyddsförordningen, allmänt kallad GDPR.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej