Beslut, insyn och rättssäkerhet

Som invånare har du rätt till insyn i kommunens verksamhet. Du har rätt att ta del av de flesta handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen. Som medborgare har du möjlighet att överklaga de flesta beslut som har fattats.

Nyheter om kommun och politik

Fortsatt samverkan för företagsmiljö i toppklass

22 december, 2020 Motala kommun och Tillväxt Motala har tagit ett förnyat och pandemisäkert virtuellt...

Julhälsning

21 december, 2020 Kommunstyrelsens ordförande Annelie Almérus tänder ett ljus och önskar dig God Jul...

Motala kommun stöttar lokala näringslivet

18 december, 2020 Situationen är pressad för många företag under pågående pandemi. Motala kommun har...

Lättnader vid upphandling av byggentreprenader

16 december, 2020 Motala kommun ställer inte längre krav på omsättning hos byggföretag som lämnar...

Klagande beviljas inte prövning i Högsta domstolen

15 december, 2020 Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut rörande Lalandias etablering...