Beslut, insyn och rättssäkerhet

Som invånare har du rätt till insyn i kommunens verksamhet. På olika sätt kan du ta del av information.

Du har rätt att ta del av de flesta handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen. Som medborgare har du möjlighet att överklaga de flesta beslut som har fattats.

Ta del av information

Du kan bland annat komma och titta på kommunens handlingar som är offentliga. Du kan också vara med och lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden eller delta på allmänhetens frågestund.

Påverka i din kommun

Genom att rösta i kommunalvalet väljer du de politiker som styr över till exempel barnomsorg, bygglov och äldreomsorg. Mellan valen kan du också påverka på andra sätt, bland annat genom att:

Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan finns tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och övriga kungörelser, meddelanden och tillkännagivanden som enligt lag ska meddelas allmänheten.

Offentlig handling

Offentlighetsprincipen ger alla medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar.

Överklaga beslut

Du kan överklaga på två sätt om du tycker att kommunen fattat ett felaktigt beslut.

Personuppgifter (GDPR)

Lagen som reglerar hur personuppgifter samlas in, bearbetas och sprids heter Dataskyddsförordningen, gdpr. Lagen skyddar den enskildes integritet vid behandling av personuppgifter.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej