Omhändertagande av döda djur

Vill du begrava ett sällskapsdjur eller har du hittat ett dött djur? Här får du hjälp med vad du kan göra.

Hantering av döda sällskapsdjur

Döda sällskapsdjur får begravas på egen tomt, men det finns ett antal saker som du behöver ta hänsyn till:

  • Du får inte gräva ner djur som haft en smittsam sjukdom.
  • Var noga med att hålla avstånd till grannar och dricksvattenbrunnar. Tänk på att hålla skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag eller diken.
  • Tänk också på att täcka över djuret med minst 1,5 meter jord, så att inte andra djur kan gräva upp det.
  • Om djuret ska grävas ner på annans mark behövs markägarens godkännande.

Som sällskapsdjur räknas till exempel hund, katt, kanin och minigris men inte häst. Små djur, marsvin eller mindre, får lämnas med hushållssoporna i en försluten påse.

Kommunens begravningsplats för sällskapsdjur

Kommunens begravningsplats för sällskapsdjur är tyvärr full. Inga nya platser kan erbjudas för tillfället.

Kremering av husdjur

Vänd dig till din veterinär om du vill ha hjälp med kremering av ditt husdjur.

Döda vilda djur

Döda vilda djur får normalt lämnas kvar ute i naturen. De omfattas inte av kravet på insamling och destruktion som hästar och lantbruksdjur.

Det är bara om djuret är infekterat med sjukdom som kan överföras till människor eller djur som det måste skickas till destruktion. Misstänker du att djuret bär på en smittsam sjukdom kan du kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt.

Statens veterinärmedicinska anstalt

Markägaren är alltid i första hand ansvarig för döda djur i skog och mark. Om du hittar ett dött djur på kommunens mark kan du höra av dig till kommunens servicecenter.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej