LSS, stöd och service

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få stöd och service enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade - LSS. Det stöd du kan få kallas insatser. Dessa kan du ha rätt till om du har behov av dem och om du ingår i någon av LSS tre personkretsar.

Vilka är personkretsarna enligt LSS?

För att beviljas en insats enligt LSS måste du ingå i någon av de målgrupper, så kallade personkretsar, som beskrivs i lagstiftningen. Personkretsarna förklarar vem som kan få hjälp enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade –  LSS. Personkretsbedömning görs av läkare, psykolog eller handläggare beroende på vilken funktionsnedsättning du har.

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom.
  • Personer med stora och varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Kontakt LSS-handläggare, socialkontoret

Telefon

0141-22 59 24

Telefontid

Helgfria vardagar 8.30-9.30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej