Fonder

Motala kommun har ett antal fonder som du kan söka pengar från. För de fonderna som går att söka medel ur detta år ska ansökan vara inne den 30 september.

Utdelning av fondernas avkastning sker årligen. Skicka in din ansökan senast 30 september skriftligt till adressen:

Motala kommun
Gemensam ledningsförvaltning
591 86 Motala

Ansökningsblanketter finns i Servicecenter i kommunhuset, telefon 0141-22 50 00, eller så kan du ladda ner dem från den här sidan. Observera att det är olika blanketter beroende på vilken fond du söker från.

Här kan du läsa mer om vilka kriterier som gäller för respektive fond.

Fonder för studerande ungdomar

Nedanstående fonder riktar sig till studerande ungdomar. För upplysningar om fonderna, kontakta Annika Kullberg.

Telefon: 0141-22 59 39
E-post: annika.kullberg@motala.se

För dessa fonder ska du använda blanketten som du kan ladda hem här:

Fonder för studerande ungdomar – ansökan

W och Anna Mathilda Wernströms fond

Den sökande ska vara under 21 år och folkbokförd i första hand i före detta Västra Stenby församling och i andra hand i Motala kommun.

Den sökande ska vara antagen och studera på en nationell gymnasieutbildning och ansökan ska inte avse utlandsstudier.

Du får inte tidigare beviljats utdelning från denna fond.

Jungqvistska stiftelsens stipendiefond

Stipendier till ungdomar (under 21 år) som studerar efter obligatorisk skola, folkbokförda i det som tidigare utgjorde Motala stad.

August Wibergs i Kristberg donationsfond för studerande ungdom

Stipendier åt ungdomar (16-25 år) boende inom Motala kommun, vilka efter genomgång av obligatorisk skola eller gymnasieskola bedriver fortsatta studier, dock med företräde för ungdom som bedriver studier inriktade på praktiska yrkesområden. Stipendium kan fås högst tre på varandra följande år och avse en sammanhängande från början angiven utbildning.

Ungdomar boende i, det som tidigare var, Kristbergs församling ges företräde.

Övriga fonder

För upplysningar om nedanstående fonder, ska du kontakta administrativ chef på socialförvaltningen, Theres Sandstedt Johanson. En e-tjänst för ansökan kommer att publiceras inför att det är dags att ansöka.

Telefon: 0141-22 54 60
E-post: theres.sandstedt.johanson@motala.se

Anette Hoffstedts Minne

Utdelas som hyresbidrag till behövande äldre kvinnor bosatta inom Motala församling.

AP Anderssons och Stina-Maria Carlsdotters donationsfond (Svinorpsfonden)

Bidrag till behövande skolbarn i första hand inom Varv/Styra församling, i andra hand till övriga behövande inom församlingen och i tredje hand till behövande i Motala kommun.

Syskonen Bengtssons i Nyckelby donationsfond

Avkastningen utdelas som hjälp i förebyggande syfte till handikappade barn och vuxna, boende inom Motala kommun, men med företräde för boende inom Västra Stenby församling. Sjukdomsbesvär eller dylikt ska styrkas med intyg från till exempel läkare, kurator, arbetsterapeut.

Syskonen Greta, Bength och Vaste Carlssons stiftelse

Bidrag till rehabiliteringsinsatser, rekreationsresor och utflykter för i första hand personer med Downs syndrom och i andra hand personer med funktionshinder. Sjukdomsbesvär eller dylikt ska styrkas med intyg från till exempel läkare, kurator, arbetsterapeut. Kan sökas av boende i Motala kommun och Vadstena kommun.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej