Låg tegelbyggnad. Foto.

Foto: Motala fotografiska AB

Åkervallens äldreboende

Äldreboendet Åkervallen ligger i stadsdelen Marieberg.

Boendet består av två våningsplan med 16 rum per plan. Varje våningsplan är uppdelat i två enheter med åtta rum per enhet samt allmänna utrymmen – kök och vardagsrum. Rummen har trinettkök samt toalett och dusch.

Lägenheternas storlek är 33 kvadratmeter. Lägenheterna på plan 2 är avsedda för dig med fysiska funktionsnedsättningar och lägenheterna på plan 1 är avsedda för dig med demenssjukdom.

Närmiljö

Utemiljön kring Åkervallen är lättillgänglig och erbjuder vackra gångstråk med Varamon inom nära avstånd. Under sommartid finns utemöbler framställda på flera håll runt boendet.  Under sommartid odlar vi grödor i våra odlingslådor som vi har baksidan.

I direkt anslutning till äldreboendet Åkervallen ligger Mariebergs vårdcentral samt apotek.

Personal

Omvårdnadspersonal finns tillgänglig dygnet runt. Du har en kontaktman som har särskilt ansvar för att se till att dina behov tillgodoses.

Kontakt Åkervallen

Adress

Mariebergsgatan 2
591 72 Motala

Avdelning C, plan 1

Telefon: 0141-22 38 71

Avdelning D, plan 1

Telefon: 0141-22 38 74

Avdelning C, plan 2

Telefon: 0141-223875

Avdelning D, plan 2

Telefon: 0141-223878

Enhetschef

Telefon: 0141-22 33 79

Sjuksköterska

Telefon: 070-351 33 95

Administratör

Telefon: 0141-22 57 73

Demens

Telefon: 0141-22 38 74

Fys

Telefon: 0141-22 38 75

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej