Ibland kan konflikter i familjen bli påfrestande och jobbiga vilket gör att du kan behöva prata med någon utomstående. Genom kommunen kan du få viss hjälp. Du kan få stöd kring exempelvis barnuppfostran, barnets utveckling, din roll som förälder eller skilsmässa.

Barncentrum

Barncentrum finns till för barn och unga mellan 0-18 år, föräldrar och anhöriga. Vi erbjuder exempelvis rådgivning, samtalsstöd, föräldrautbildning och stödgrupper för unga.

Faderskap

Föräldrar som fått barn och inte är gifta måste bekräfta faderskapet. Detta gör ni genom ett besök hos oss på familjerätten där ni skriver under en bekräftelse.

Familjeteamet och Team neuropsykiatri

Familjeteamet och Team neuropsykiatri (tidigare Båten) riktar sig till familjer med barn i åldern 0-18 år. Det vi erbjuder är hjälp till självhjälp, det vill säga att målet med stödet hela tiden är att familjen ska få verktyg att klara av sin vardag själv.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej