Stöd till familjen

Ibland kan konflikter i familjen bli påfrestande och jobbiga vilket gör att du kan behöva prata med någon utomstående. Genom kommunen kan du få viss hjälp. Du kan få stöd kring exempelvis barnuppfostran, barnets utveckling, din roll som förälder eller skilsmässa.

Om ni som föräldrar separerar kan det vara svårt att komma överens i frågor som rör ert barn/barnen. För att underlätta både för er och för barnen kan vi erbjuda så kallade samarbetssamtal.

På Barncentrum erbjuds:

Rådgivning

Vi jobbar med rådgivning och information till föräldrar och alla som möter barn och ungdomar i sitt arbete eller på fritiden. Kontakta oss gärna via telefon eller e-post. Du får vara anonym om du vill.

Samtalsstöd

Vi kan erbjuda föräldrar kortare samtalsstöd. Vid behov träffar vi också barnet/ungdomen för ett samtal. Ofta försöker vi tillsammans med föräldrar samarbeta med andra, för barnet viktiga personer från bland annat skola och fritid. Vi kan också hjälpa er att komma i kontakt med andra som kan ge hjälp och stöd.

Samarbetssamtal

Samtalen är frivilliga och är till för att separerade föräldrar ska komma överens om vårdnad, boende, umgänge samt barnets försörjning. Hos oss erbjudas alltid alla barn från fem år och uppåt barnsamtal.

Barncentrum finns till för barn och unga mellan 0-18 år, föräldrar och anhöriga. Även du som jobbar med barn och unga är välkommen att kontakta oss.

Barncentrum kan du bland annat få rådgivande samtal, delta i någon av våra stödgrupper eller få utbildning i form av exempelvis föräldrautbildningen Cope. Du kan kontakta oss på telefonnummer 0141-22 53 25 eller mejla till barncentrum@motala.se. Barncentrum finns på Bispmotalagatan 11 B, 2 trappor.

Läs mer om Barncentrum.

Familjerådgivning erbjuds till par, familjer eller ensamstående. Det kan räcka med ett samtal men det kan också bli flera. Avgiften är 100 kronor per samtalstillfälle.

Sommaruppehåll

Familjerådgivningen har sommaruppehåll mellan den 17 juni och 4 augusti 2019.

Kontakt

Du kan ringa eller skicka e-post till de familjeterapeuter som arbetar med familjerådgivning:

Gunilla Ringdahl, Familjeterapeut, Socionom/ Leg. psykoterapeut
gunilla.ringdahl@grterapi.se
www.grterapi.se
Telefonnummer: 070-225 03 86

Anna Nelsson, Familjeterapeut, Socionom/ Leg. psykoterapeut
Telefonnummer: 072-589 07 37

Familjeteamet och Team neuropsykiatri (tidigare Båten) riktar sig till familjer med barn i åldern 0-18 år.

Alla som jobbar hos oss har tystnadsplikt och den hjälp du får är kostnadsfri. Det vi erbjuder är hjälp till självhjälp, det vill säga att målet med stödet hela tiden är att familjen ska få verktyg att klara av sin vardag själv.

Familjer kan få hjälp med exempelvis:

  • Rutiner i hemmet
  • Mat, hygien och sömn
  • Minska bråk i hemmet
  • Skolan
  • Hur man tänker, känner och är mot varandra

Team neuropsykiatri har specialkompetens inom neuropsykiatriska diagnoser och hjälper familjer där neuropsykiatriska svårigheter skapar problem i vardagen. Här sker ett tätt samarbete med barnets skola.

Förutom skräddarsydd traditionell familjebehandling så har vi metoder som:

Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel (Kibb)

Detta är en behandlingsform för en hel familj där det förekommit barnmisshandel. I metoden används en tydlig manual. Familjen får behandling tillsammans och enskilt. Varje behandlingstillfälle har ett eller flera teman.

Parenting young children (Pyc)

Pyc betyder “Parenting young children”. Det är en metod som stöttar föräldrar med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. Precis som i Kibb används en tydlig manual. Både barnen och föräldrarnas behov tas tillvara.

Så gör du för att få stöd

För att kunna få hjälp behöver du få ett beslut från socialkontoret. Det kallas för ett biståndsbeslut. Ta kontakt med socialkontoret så får du mer information om hur det går till. Telefonnummer 0141-22 53 00.

Kontakt

Om du har mer frågor om Familjeteamet eller Team neuropsykiatri kan du kontakta oss på 0141-22 34 92 eller 0141-22 34 31.

Familjeteamet finns på Bispmotalagatan 11 A.

Team neuropsykiatri finns på Medevivägen 47.

Separation och skilsmässa

Separation och skilsmässa

Har du och din partner bestämt er för att separera? Ska dina föräldrar skiljas? En skilsmässa väcker ofta många tankar och funderingar. Du kan behöva någon att prata med eller få hjälp med det allt det praktiska.

Par som sitter i samtal tillsammans med en samtalsledare.

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om frågor som rör barnet. Familjerätten kan ge råd och stöd att komma överens.

Tre barn och ungdomar som sitter på kanten vid vattnet.

Barncentrum

Läs mer om Barncentrum, vår verksamhet som erbjuder exempelvis rådgivning, samtalsstöd, föräldrautbildning och stödgrupper för unga.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej