Stöd till familjen

Alla familjer kan ibland behöva stöd och hjälp. Du kan behöva prata om exempelvis barnuppfostran, barnets utveckling, din roll som förälder eller skilsmässa.

Ibland kan konflikter i familjen bli påfrestande och jobbiga vilket gör att du kan behöva prata med någon utomstående. Genom kommunen kan du få viss hjälp.

Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar separerar kan det vara svårt att komma överens i frågor som rör ert barn/barnen. För att underlätta både för er och för barnen kan vi erbjuda så kallade samarbetssamtal.

Barncentrum

Barncentrum finns till för barn och unga mellan 0-18 år, föräldrar och anhöriga. Även du som jobbar med barn och unga är välkommen att kontakta oss.

Barncentrum kan du bland annat få rådgivande samtal, delta i någon av våra stödgrupper eller få utbildning i form av exempelvis föräldrautbildningen Cope. Du kan kontakta oss på telefonnummer 0141-22 53 25 eller mejla till barncentrum@motala.se. Barncentrum finns på Bispmotalagatan 11 B, 2 trappor.

Familjerådgivning

Familjerådgivning erbjuds till par, familjer eller ensamstående. Det kan räcka med ett samtal men det kan också bli flera.  Avgiften är 100 kronor per samtalstillfälle.

Sommaruppehåll

Familjerådgivningen har sommaruppehåll mellan den 17 juni och 4 augusti 2019.

Du kan ringa eller skicka e-post till de familjeterapeuter som arbetar med familjerådgivning:

Gunilla Ringdahl, Familjeterapeut, Socionom/ Leg. psykoterapeut
gunilla.ringdahl@grterapi.se
www.grterapi.se
Telefonnummer: 070-225 03 86

Anna Nelsson, Familjeterapeut, Socionom/ Leg. psykoterapeut
Telefonnummer: 072-589 07 37

Familjeteamet

Familjeteamet kan ge stöd, hjälp och nya infallsvinklar till familjer och/eller enskilda medlemmar i en familj.

För att kunna få hjälp från Familjeteamet behöver du få ett beslut från socialkontoret. Det kallas för ett biståndsbeslut. Ta kontakt med socialkontoret så får du mer information om hur det går till. Telefonnummer 0141-22 53 00.

Familjeteamet finns på Bispmotalagatan 11 A. Har du specifika frågor om Familjeteamet så kan du ringa på telefonnummer 0141-22 34 92 eller 0141-22 34 31.

Familjeteamet kan hjälpa barn och föräldrar i olika skeden i livet:

  • Småbarnsföräldrar som har svårt att få till bra vardagsrutiner med sina barn vad gäller mat, sömn, lek, stimulans, uppmuntran och gränssättning
  • Tonårsföräldrar som känner att de håller på att förlora kontakten med sin tonåring och som har svårt att få balansen mellan gränssättning och uppmuntran
  • Tonåringar som upplever samma sak gentemot sina föräldrar

Alla som jobbar på Familjeteamet har tystnadsplikt och den hjälp du får är kostnadsfri.

Separation och skilsmässa

Separation och skilsmässa

Har du och din partner bestämt er för att separera? Ska dina föräldrar skiljas? En skilsmässa väcker ofta många tankar och funderingar. Du kan behöva någon att prata med eller få hjälp med det allt det praktiska.

Par som sitter i samtal tillsammans med en samtalsledare.

Vårdnad, boende och umgänge

Varje barn har rätt att få växa upp under trygga förhållanden med närvarande vuxna. Barnet ska få omvårdnad och kunna utvecklas i sin egen takt.
Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om frågor som rör barnet. Det kan exempelvis bli problem när det gäller var barnet ska bo och hur ofta barnet ska träffa den andra föräldern. Familjerätten kan ge råd och stöd att komma överens.

Tre barn och ungdomar som sitter på kanten vid vattnet.

Samarbetssamtal och familjerådgivning

Samarbetssamtal är till för föräldrar som har separerat eller ska separera. Utgångspunkten är att barnet behöver båda sina föräldrar.

Samtalen är frivilliga och är till för att ni ska komma överens om vårdnad, boende eller umgänge för att det ska bli bra för barnet.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej