Översiktsplan, ÖP 2040

Här kan du ta del av Motala kommuns översiktsplan inför 2040 och läsa om hur processen fram till antagande har gått till.

Ta del av ÖP 2040

Läs den fullständiga versionen, med tillhörande länkar och dokument, av kommunens digitala översiktsplan - ÖP 2040.

Välkommen till Motalas översiktsplan, ÖP 2040!

På denna webbsida hittar du en kortare sammanfattning av innehållet i ÖP 2040. Du kan skriva ut innehållet på denna sida via utskriftsfunktionen längst ned på sidan.

Här hittar du även en film som beskriver hur vi vill att Motala ska se ut år 2040.

Ingen av oss kan veta hur Motala kommer att se ut år 2040, men vi kan och behöver ha en tanke om hur vi skulle vilja att det ser ut i vår kommun då.

Översiktsplanen är ett viktigt redskap för att planera för just detta. Den hjälper oss att peka ut riktningen för hur vi utvecklar vår kommun på ett hållbart och smart sätt. Den är övergripande och långsiktig på ett sätt som andra, mer kortsiktiga planer inte är. ÖP ska ligga till grund för många politiska beslut som tar Motala in i framtiden.

ÖP 2040 handlar om hela kommunens fysiska struktur. Den visar var vi vill att det ska finnas hus, vägar, grönområden och andra funktioner som behövs för en fungerande vardag. Det handlar inte bara om vad vi ska göra nytt utan även om hur vi ska ta tillvara det som redan finns. Den ska skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Översiktsplanen talar om hur vi vill utveckla hela kommunen här och nu och i framtiden. Den beskriver också vilken roll vi vill att vår kommun ska ha till närliggande kommuner,  i regionen och i relation till vår omvärld i stort.

ÖP 2040 är helt digital och innehåller en stor mängd material i form av texter, länkar och kartor med olika skikt. Planen är uppdelad i flikar/kapitel som i sin tur är uppdelade i olika underrubriker.

Du är alltid välkommen att kontakta kommunen om du har frågor och funderingar om innehållet eller olika funktioner.

Fördjupning av översiktsplan

Fördjupning av översiktsplanen, Borensberg och Tematiskt tillägg översiktsplanen, vindkraft gäller fortsatt. För att ta del av fördjupningen av översiktsplanen, Borensberg, kontakta kommunens Servicecenter.

Ladda ner tematiskt tillägg till översiktsplanen, vindkraft:

Tematiskt tillägg till översiktsplanen

Kontakt

Servicecenter

E-post: motala.kommun@motala.se
Telefon: 0141-22 50 00

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej