Ulrika är kommunens klimatrådgivare och hjälper dig med dina frågor

Rådgivning och tips om energianvändning

Genom att minska användningen av energi och använda rätt energi på rätt ställe sparar vi pengar och vi sparar också på miljön. Energi- och klimatrådgivningen ger dig gratis och opartisk information om hur du kan minska din energianvändning och klimatpåverkan hemma, på företaget eller i föreningen.

Få rådgivning om energi och klimat

Klimatrådgivning i Motala kommun finansieras av Energimyndigheten och vänder sig till dig som bor, har företag eller driver föreningsverksamhet i kommunen. Till rådgivningen kan du vända dig om du vill ha råd och information om valmöjligheter inom till exempel:

 • värmesystem
 • solenergi
 • elanvändning, priser och avtal
 • fönsterbyte och renovering
 • tilläggsisolering
 • ventilation
 • belysning
 • transporter och drivmedel

Du kan även få svar på många av dina frågor på Energimyndighetens hemsida.

Tio snabba energitips

 1. Sänk inomhustemperaturen, en grad minskar energianvändningen med fem procent.
 2. Nya tätningslister runt fönster och dörrar.
 3. Byt till effektiv och bra belysning, som LED-lampor och lågenergilampor och släck när ljuset inte behövs.
 4. Dra ur alla laddare, till exempel till mobilen, när de inte används.
 5. Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.
 6. Använd vattenkokare när du ska koka upp vatten. Det går snabbt och du sparar energi.
 7. Tvätta i 40 grader istället för 60 grader, när det är möjligt. Det kan nästan halvera energianvändningen.
 8. Att diska i diskmaskin sparar energi jämfört med att diska för hand.
 9. Snålspolande duschmunstycke sparar på varmvattnet. Hur ofta och hur länge du duschar påverkar också energianvändningen.
 10. Ta hjälp av energimärkningen när du ska köpa nytt.

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till privatpersoner, föreningar och små och medelstora företag.
Här kommer man i kontakt med vår klimatrådgivare: Ulrika Hållstedt, Telnr: 0141-22 26 93 alt. e-post: ulrika.hallstedt@motala.se 

 

Du kan bland annat få tips om hur du kan göra för att:

 • Minska energianvändningen i din bostad eller lokal
 • Sänka dina energikostnader
 • Minska din klimatpåverkan

Till exempel kan du fråga om solceller, uppvärmningssystem och klimatsmarta transporter.
Här kommer man i kontakt med vår klimatrådgivare: Ulrika Hållstedt, Telnr: 0141-22 26 93 alt. e-post: ulrika.hallstedt@motala.se

Motala kommun har tagit fram en solkarta som visar vilka förutsättningar du har att ta tillvara på solen.
Läs mer här: https://www.motala.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-uppvarmning/solenergi/solkarta/

Finns ditt hus inte med, eller du undrar hur du ska tolka resultatet, kontakta energi- och klimatrådgivaren som kan hjälpa dig göra en bedömning.
Här kommer man i kontakt med vår klimatrådgivare: Ulrika Hållstedt, Telnr: 0141-22 26 93 alt. e-post: ulrika.hallstedt@motala.se

Tänk på hur ditt val av elavtal kan bidra till ett hållbart samhälle. Välj gärna ett avtal med ursprungsmärkning där elen producerats med förnybara energikällor och är miljömärkt. Bra miljöval, naturskyddsföreningen.https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/el/

På Elpriskollen kan du jämföra priser för olika elavtal
https://www.ei.se/elpriskollen/

Energikalkylen är ett verktyg som Energimyndigheten tagit fram där du kan få tips om hur du kan bli mer energismart hemma. Alltifrån enkla spartips till att byta ut hela värmesystemet. De uppgifter du matat in är ett bra underlag för energirådgivning. Spara resultatet och kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare om du har fler frågor!http://energikalkylen.energimyndigheten.se/

Här kommer man i kontakt med vår klimatrådgivare: Ulrika Hållstedt, Telnr: 0141-22 26 93 alt. e-post: ulrika.hallstedt@motala.se

Det finns flera lättillgängliga verktyg som du kan använda för att räkna ut ungefär hur stor din klimatpåverkan är på ett år.

Genom Klimatkontot (https://www.klimatkontot.se/) kan du se hur stort ditt klimatavtryck är under ett år. Du kan också få tips på hur du kan minska dina utsläpp. Verktyget har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet och tar cirka fem minuter att besvara.

Min klimatpåverkan är ett verktyg som har tagits fram av Swedish Environment Institute och visar hur din livsstil påverkar både dina klimatutsläpp och ditt ekologiska fotavtryck. Testet tar cirka femton minuter att göra. http://www.minklimatpaverkan.se/

Länkar

 • Energimyndighetens hemsida kan du få fler råd och tips om hur du sparar energi. Både som privatperson och som företagare.
 • Elpriskollen kan du jämföra priser för olika elavtal
 • Motala kommuns solkarta kan du se om din fastighet lämpar sig för installation av solceller.
 • Energikontoret Östra Götaland driver regionala projekt, nätverk och utbildningar för kommuner, företag och fastighetsägare

Kontakt

Ulrika Hållstedt
Klimatstrateg
ulrika.hallstedt@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej