Skyddsjakt

Kommunjägarnas främsta uppgift är att ta hand om skadade och sjuka djur. Vi kan även skjuta av djurpopulationer om det behövs.

Avskjutning av vilda djur

Avskjutning av vilda djur ger en mycket kortvarig effekt. Eftersom födokällorna ofta finns kvar kommer populationen att vara tillbaka på samma nivå redan inom ett par års tid. Avskjutning inom tätorter är en kontroversiell åtgärd och innebär ett visst risktagande. Det är bättre att försvåra för djuren att uppehålla sig i stadsmiljön.

Kommunjägare

Motala kommun har ett antal kommunjägare vars uppgift i första hand är att ta hand om skadade och sjuka djur. De kan även utföra avskjutning av djurpopulationer när det behövs. Kontakta kommunjägaren via e-post eller ring Motala kommuns Servicecenter:

Skadade eller döda djur

Om du ser ett skadat eller dött djur inom tätort ska du meddela det.

Under kontorstid på vardagar kontaktar du servicecenter:
Telefon: 0141-22 50 00

Utanför kontorstid kontaktar du polisen.
Telefon: 114 14

Trafikolycka med vilt djur

Märk ut var olyckan skett, gärna med en särskild markeringsremsa för viltolycka. Kontakta polisen och beskriv platsen så noga som möjligt.
Telefon: 112

Trafikskadade djur tas om hand av jägare som är anslutna till Nationella viltolycksrådet, NVR:

Nationella viltolycksrådet, NVR

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej