Anslagstavla, officiell

Alla kommuner måste ha en kommunal anslagstavla. Där meddelas vilka beslut som har fattats av kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Den har en rättslig betydelse. Där sätts bevis upp om att ett protokoll är justerat. Från och med den dagen och tre veckor framåt kan ett beslut överklagas.

I Motala finns den kommunala anslagstavlan bredvid receptionen i kommunhuset, Drottninggatan 2, 591 35 Motala. Från och med 1 januari 2018 kommer anslagstavlan istället att vara digital och du hittar informationen på den här webbsidan.

Sammanträdesportalen

I sammanträdesportalen finns många möten, handlingar och protokoll samlade.

Översikt av sammanträden

Se kommunala sammanträden 2017 i en PDF-fil.

Nämnder

Läs mer om de politiska nämnderna och hitta kontaktuppgifter och information om möten, handlingar och protokoll.