På kommunens digitala anslagstavla finns tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden, anslag om justerade protokoll och övriga kungörelser, meddelanden och tillkännagivanden som enligt lag ska meddelas allmänheten.

Anslag på anslagstavlan

Anslag
Publicering
Avpublicering
13 november 2019
13 december 2019
30 oktober 2019
30 november 2019
28 oktober 2019
20 november 2019
28 oktober 2019
25 november 2019

Sammanträdesportalen

Hitta kallelser, handlingar och protokoll. Sammanträdesportalen är inte anpassad efter små skärmar, som mobiltelefoner. Vi rekommenderar användning på dator eller surfplatta.

Överklaga beslut

Läs om hur det går till att överklaga beslut.

Nämnder och förvaltningar

Hitta information om Motala kommuns nämnder.