Anslagstavla, officiell

På kommunens digitala anslagstavla finns tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden, anslag om justerade protokoll och övriga kungörelser, meddelanden och tillkännagivanden som enligt lag ska meddelas allmänheten.

Anslag på anslagstavlan

Justerat protokoll överförmyndarnämnden 2022-05-17

Publicering: 19 maj 2022
Avpublicering: 9 juni 2022

Direktjusterat protokoll §§89,97 Socialnämnden 2022-05-18

Publicering: 18 maj 2022
Avpublicering: 9 juni 2022

Justerat protokoll kommunfullmäktige 2022-05-09

Publicering: 16 maj 2022
Avpublicering: 9 juni 2022

Skjutning med skarp ammunition vecka 21

Publicering: 13 maj 2022
Avpublicering: 30 maj 2022

Justerat protokoll för kommunstyrelsen: Upphörande av krisledningsnämnd

Publicering: 4 maj 2022
Avpublicering: 4 juni 2022

Justerat protokoll för Bildningsnämnden 2022-05-03

Publicering: 3 maj 2022
Avpublicering: 24 maj 2022

Justerat protokoll för Socialnämnden 2022-04-20

Publicering: 3 maj 2022
Avpublicering: 25 maj 2022

Justerat protokoll för kommunstyrelsen 2022-04-26

Publicering: 2 maj 2022
Avpublicering: 24 maj 2022

Kungörelse om flyttat fordon 2022-04-29

Publicering: 29 april 2022
Avpublicering: 29 juli 2022

Kungörelse om flyttat fordon 2022-04-29

Publicering: 29 april 2022
Avpublicering: 29 juli 2022

Kungörelse om flyttat fordon 2022-04-29

Publicering: 29 april 2022
Avpublicering: 29 juli 2022

Kungörelse om flyttat fordon 2022-04-29

Publicering: 29 april 2022
Avpublicering: 29 juli 2022

Justerat protokoll för Socialnämndens myndighetsutskott 2022-04-28

Publicering: 29 april 2022
Avpublicering: 20 maj 2022

Styrelsemöte Samordningsförbundet Västra Östergötland mars 2022

Publicering: 7 april 2022
Avpublicering: 7 juni 2022

Utbetalning av partistöd 2022

Publicering: 22 mars 2022
Avpublicering: 31 juli 2022

Kungörelse om flyttat fordon 2022-03-18

Publicering: 18 mars 2022
Avpublicering: 18 juli 2022

Kungörelse om flyttat fordon 2022-03-24

Publicering: 15 mars 2022
Avpublicering: 15 juli 2022

Styrelsemöte Samordningsförbundet Västra Östergötland 2022-02-18

Publicering: 10 mars 2022
Avpublicering: 8 juni 2022

Dokument- och ärendehanteringssystem byts ut under våren

Publicering: 24 februari 2022
Avpublicering: 24 maj 2022

Kungörelse om flyttat fordon 2022-01-25

Publicering: 25 januari 2022
Avpublicering: 25 maj 2022

Kungörelse om flyttat fordon 20/1 2022

Publicering: 20 januari 2022
Avpublicering: 20 maj 2022
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej