Anslagstavla, officiell

På kommunens digitala anslagstavla finns tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden, anslag om justerade protokoll och övriga kungörelser, meddelanden och tillkännagivanden som enligt lag ska meddelas allmänheten.

Anslag på anslagstavlan

Justerat protokoll för Socialnämnden 2021-11-17

Publicering: 29 november 2021
Avpublicering: 21 december 2021

Sammanträde med kommunfullmäktige 2021-12-06

Publicering: 29 november 2021
Avpublicering: 29 december 2021

Justerat protokoll för kommunstyrelsen 2021-11-23

Publicering: 26 november 2021
Avpublicering: 18 december 2021

Justerat protokoll för bildningsnämnden 2021-11-18

Publicering: 25 november 2021
Avpublicering: 17 december 2021

Justerat protokoll för Socialnämndens myndighetsutskott 2021-11-25

Publicering: 25 november 2021
Avpublicering: 17 december 2021

Justerat protokoll för Tekniska servicenämnden

Publicering: 24 november 2021
Avpublicering: 16 december 2021

Justerat protokoll för samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 2021-11-22

Publicering: 23 november 2021
Avpublicering: 15 december 2021

Justerat protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-22

Publicering: 23 november 2021
Avpublicering: 15 december 2021

Justerat protokoll överförmyndarnämnden 2021-11-16

Publicering: 18 november 2021
Avpublicering: 28 november 2021

Justerat protokoll för Motala- Vadstena vatten- och avfallsnämnd 2021-11-16

Publicering: 16 november 2021
Avpublicering: 8 december 2021

Kungörelse om flyttat fordon

Publicering: 16 november 2021
Avpublicering: 16 december 2021

Justerat protokoll kommunfullmäktige 2021-11-08

Publicering: 16 november 2021
Avpublicering: 10 december 2021

Styrelsemöte Samordningsförbundet Västra Östergötland 2021-10-29

Publicering: 8 november 2021
Avpublicering: 8 februari 2022

Kungörelse om flyttat fordon

Publicering: 6 oktober 2021
Avpublicering: 31 januari 2022
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej