Anslagstavla, officiell

Alla kommuner måste ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan finns tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och övriga kungörelser, meddelanden och tillkännagivanden som enligt lag ska meddelas allmänheten.

Längre ner på sidan finns också länkar till kommunens styrdokument och en instruktion om hur man överklagar kommunala beslut. Precis som på övriga sidor på vår webbplats kan du prenumerera på alla nyheter på sidan genom RSS-flödet.

Kungörelser och tillkännagivanden

Se aktuella kungörelser och tillkännagivanden.

Anslag om justerade protokoll

Här hittar du anslag om justerade protokoll.

Möten, handlingar och protokoll

Sammanträdesportalen är för tillfället stängd. Du hittar ärendelistor till nämndernas sammanträden och protokoll på den digitala anslagstavlan. Vill du ta del av nämndernas handlingar, kontakta respektive nämnd.