Anslagstavla, officiell

Alla kommuner måste ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan ska det finnas tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och övriga kungörelser, meddelanden och tillkännagivanden som enligt lag ska meddelas allmänheten.

Vi har också valt att länka till vår sammanträdesportal där du hittar information om beslut, kallelser och protokoll till nämnder och styrelser. Längre ner på sidan finns också länkar till kommunens styrdokument och en instruktion om hur man överklagar kommunala beslut. Precis som på övriga sidor på vår webbplats kan du prenumerera på alla nyheter på sidan genom RSS-flödet.

Kungörelser och tillkännagivanden

Se aktuella kungörelser och tillkännagivanden.

Anslag om justerade protokoll

Här hittar du anslag om justerade protokoll.

Sammanträdesportalen

I sammanträdesportalen finns många möten, handlingar och protokoll samlade.