Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Någon gång i livet kommer de flesta av oss i kontakt med psykisk ohälsa eller en jobbig kris.

Mår du psykiskt dåligt? När det gäller psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska du först och främst kontakta din vårdcentral. Du kan också vända dig till VuxenCentrum.

Om behöver snabb hjälp ska du ringa sjukvårdsrådgivningen, 1177. Behöver du akut hjälp, ring 112.

Vilket stöd kan jag få?

Motala kommun erbjuder dig som har psykiska funktionsnedsättningar ett stöd som är anpassat efter dina behov. Det kan till exempel vara kontaktperson, dagverksamhet, boendestöd, någon form av boende eller besök på öppen mottagning. Du kan ansöka om stöd genom att kontakta socialkontoret eller ansöka direkt via blankett. VuxenCentrum har även öppen mottagning för dig som har missbruksproblem eller för dig som är i behov av rådgivning om din livssituation.

VuxenCentrum

VuxenCentrum

Har du som är 18 år eller äldre psykosociala problem, missbruks- eller beroendeproblematik? Är du eller någon du känner utsatt för våld i nära relation? Du har rätt att få stöd och hjälp.

Kråkrisvägen

Stödboende psykiatri

Stödboende är en boendeform för vuxna med psykisk ohälsa.

Man och kvinna som ger stöd och behandling vid psykisk ohälsa

Stöd och behandling

Du som har allvarlig psykisk sjukdom och funktionsnedsättning har ofta ett stort antal kontakter med vård- och omsorg. Genom att erbjuda dig stöd och behandling med metoden Case Management kan din behandling och rehabilitering samordnas och bli mer effektiv.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej