Psykisk ohälsa

Någon gång i livet kommer de flesta av oss i kontakt med psykisk ohälsa eller en jobbig kris.

Mår du psykiskt dåligt? När det gäller psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska du först och främst kontakta din vårdcentral. Du kan också vända dig till Vuxencentrum.

Om behöver snabb hjälp ska du ringa sjukvårdsrådgivningen, 1177.

Behöver du akut hjälp, ring 112.

Stöd till dig med psykisk ohälsa

Motala kommun erbjuder dig som har psykisk ohälsa ett stöd som är anpassat efter dina behov. Det kan till exempel vara:

  • kontaktperson
  • dagverksamhet
  • boendestöd
  • boende
  • besök på öppen mottagning

Du kan ansöka om stöd genom att kontakta socialkontoret eller ansöka direkt via blankett.

Öppen mottagning

Vuxencentrum har även öppen mottagning för dig som har missbruksproblem eller som är i behov av rådgivning om din livssituation.

Vuxencentrum

Har du som är 18 år eller äldre psykosociala problem, missbruks- eller beroendeproblematik? Är du eller någon du känner utsatt för våld i nära relation? Du har rätt att få stöd och hjälp.

Stödboende psykiatri

Stödboende är en boendeform för vuxna med psykisk ohälsa.

Boendestöd

Boendestöd är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som bor i eget boende. Stödet utgår ifrån dina behov av att möta och hantera olika situationer i vardagslivet.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej