Föräldraföreningar på Kulturskolan

Det är viktigt för en Kulturskola att ha stödjande och aktiva föräldraföreningar kopplade till barnens orkestrar eller grupper.

Föäldraföreningarnas syfte är att bistå Kulturskolans lärare och elever med hjälp vid arrangemang samt att stödja ekonomiskt med bidrag till olika aktiviteter.

Föräldraföreningarna har regelbundna styrelsemöten och årsmöten. De har sin egen ekonomi och är i sin tur med i någon riksorganisation för att därifrån bland annat få ekonomiskt stöd. Föreningarna får också aktivitetsstöd från kommunen.

På Kulturskolan finns följande föreningar:

BJUSS – Motala Unga Blåsare
Kontakt: John Börén
john.boren@motala.se

GIRAFF – Motala Gitarr- och Afroförening
Kontakt: Björn Ekström
bjorn.ekstrom@motala.se

MUS – Musikskolans Ungdomssymfoniker
Kontakt: Sara Englund Eckerbom
sara.englund.eckerbom@motala.se

KIM – Kör i Motala
Kontakt: Anna Gullman
anna.gullman@motala.se

Dans och Teater i Motala
Kontakt: Anneli Stolt
anneli.stolt@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej