Fastighetsrättsliga uppdrag

Lantmäterimyndigheten i Motala kommun kan hjälpa dig med olika fastighetsrättsliga uppdrag som har anknytning till fastigheter. Uppdragen kan utföras i anslutning till en lantmäteriförrättning eller som fristående åtgärder.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej