Klagomål på skola, förskola och barnomsorg

Vi vill gärna veta vad du tycker om vår förskola och skola och hur vi kan bli bättre. Det kan till exempel gälla särskilt stöd, extra anpassningar eller skolplikten.

Så lämnar du ett klagomål

1. Kontakta verksamheten

Prata med skolans personal i första hand.  Om du och ditt barn är missnöjd med verksamheten eller utbildningen, har svårigheter eller har andra klagomål kring verksamheten ska du ta kontakt med förskolan eller skolan direkt. Prata med personalen som möter barnen dagligen och försök hitta en lösning tillsammans.

2. Kontakta rektor

Tycker du inte att du får hjälp av personalen kan du gå vidare till rektor. Du kan även vända dig till rektor direkt om du anser att problemet är allvarligt och brådskande.

Klagomål till rektor

3. Kontakta bildningsförvaltningen

Om du vill kan du vända dig direkt till bildningsförvaltningen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av rektor.

Klagomål till bildningsförvaltningen

Behöver du hjälp att fylla i formulär digitalt kan du kontakta Motala kommuns servicecenter:

Adress: Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala
Telefon: 0141-22 50 00

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej