Solfångare och solcellspaneler

Solceller och solfångare kallas med ett gemensamt namn för solenergianläggningar. Ibland behöver du söka bygglov, ibland göra en anmälan, och i vissa fall krävs varken bygglov eller anmälan.

Vi har valt att dela solenergianläggningar i tre kategorier:

  • utanpåliggande
  • integrerade
  • fristående.

Vi har tagit fram en enkel vägledning som du kan följa för att se om din åtgärd kräver bygglov eller anmälan. Den öppnas som PDF, och du får motsvarande information under rubrikerna nedan.

Vägledning för solenergianläggning (PDF, 202 kB)

På landsbygden, för byggnader som varken omfattas av detaljplan eller av områdesbestämmelser, krävs det aldrig bygglov för montering av solenergianläggning på en byggnad. Solenergianläggningen ska däremot alltid uppfylla kraven om varsamhet och förbud mot förvanskning utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej