Brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande arbetet drivs av kommunen i samverkan med bland annat polisen. En stor del av det handlar om att motverka och förebygga våldsbejakande extremism.

I Motala samverkar vi för att minska den brottslighet som drabbar Motalaborna i vardagen, ibland kallad vardagsbrottslighet. Till den hör:

  • Misshandel
  • Inbrott
  • Brott mot motorfordon
  • Skadegörelse
  • Cykelstölder
  • Narkotikabrott

Med det brottsförebyggande arbetet vill vi öka tryggheten för boende i Motala, minska brottsligheten och lindra konsekvenserna för personskador och ekonomiska förluster.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej