Brottsförebyggande arbete

Motala kommun arbetar för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med andra aktörer vill vi stärka samhällets krafter för att skapa ett tryggare och säkrare Motala.

Arbetet med att minska brottsligheten och öka Motalabornas trygghet sker i samverkan och samordnas genom det brottsförebyggande rådet, Bråmo. Rådet består av representanter från samtliga förvaltningar, polisen, räddningstjänsten, Bostadsstiftelsen Platen, Securitas och Tillväxt Motala.

Arbetet är såväl långsiktigt strategiskt som kortsiktigt operativt.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej