Brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande arbetet drivs av kommunen i samverkan med bland annat polisen. En stor del av det handlar om att motverka och förebygga våldsbejakande extremism.

I Motala samverkar vi för att minska den brottslighet som drabbar Motalaborna i vardagen, ibland kallad vardagsbrottslighet. Till den hör:

 • Misshandel
 • Inbrott
 • Brott mot motorfordon
 • Skadegörelse
 • Cykelstölder
 • Narkotikabrott

Med det brottsförebyggande arbetet vill vi öka tryggheten för boende i Motala, minska brottsligheten och lindra konsekvenserna för personskador och ekonomiska förluster.

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Kommunens ansvar är:

 • Att arbeta förebyggande med att stärka och värna demokratin.
 • Motverka att personer ansluter sig till våldsbejakande miljöer.
 • Underlätta för personer att lämna våldsbejakande miljöer.

Arbetet mot våldsbejakande extremism är en del av kommunens brottsförebyggande arbete. Kommunen har också en nära samverkan med lokalpolisområde Motala.

Om du är orolig för att någon i din närhet kan vara en del av en våldsbejakande miljö kan du ta kontakt med kommunens samordnare. Du kan också ringa Rädda barnens orostelefon på 020-100 200.

Om du misstänker att någon planerar ett brott eller har utfört ett brott ska du alltid ta kontakt med Polisen.

Stödtelefon för yrkesverksamma

Center mot våldsbejakande extremism har en stödtelefon för rådgivning om våldsbejakande extremism för kommuner och myndigheter på lokal nivå, som behöver stöd i det förebyggande arbetet.

Linjen är öppen helgfria vardagar klockan 9.00–15.00. Telefonnumret är: 08-527 44 290.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej