Kontaktperson

En del personer behöver en extra medmänniska som kan fungera som ett stöd i livet. Kontaktpersonen kan lyssna, ge råd och man kan hitta på roliga saker tillsammans.

Det finns olika skäl till att du kan ha rätt till en kontaktperson. Det kan exempelvis handla om att du har behov av att komma i kontakt med andra människor, delta i fritidsaktiviteter och att komma ut i samhället. Du kan behöva bryta isolering, få någon som kan vara en förebild och som kan motivera dig till aktiviteter. Din kontaktperson har naturligtvis tystnadsplikt så att du kan prata om ämnen som är känsliga.

Det kostar inget att ha insatsen kontaktperson. Om ni gör aktiviteter som kostar något betalar du för dig och kontaktpersonen betalar för sig.

Kontaktpersonen är en person som är särskilt utsedd för att hen har ett intresse och engagemang att hjälpa andra människor. Kontaktpersonen är tillgänglig på sin fritid och har inte några formella krav på särskild kompetens.

Kontakt Socialkontoret

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej