Kommunalt avlopp och reningsverk

Kommunens avloppsanläggningar och reningsverk är till för att ta emot och rena vanligt avloppsvatten från hushåll. Ämnen som kan skada miljön och levande organismer får inte släppas ut i avloppet. Här hittar du viktig information för dig som är ansluten till det kommunala avloppsnätet.

Mina sidor

På Mina sidor kan du lämna avläsning på din vattenmätare, ha koll på dina abonnemang, göra ändringar och kolla din historik. Du kan logga in med bank-id eller kundnummer som du hittar på din faktura.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej