Ungdomar i närbild som sitter och lyssnar till en talare som ej syns i bild.

Här finns information om stöd, rådgivning och information för dig som är eller vill bli företagare.

Tillväxt Motala

Näringslivsbolaget Tillväxt Motala arbetar på uppdrag av Motala kommun med företagsstödjande aktiviteter. Sök stöd hos dem för att starta företag eller etablera ditt företag i Motala.

Till Tillväxt Motala

Tillstånd, regler och tillsyn

För vissa verksamheter krävs det tillstånd eller anmälan till kommunen eller andra myndigheter. Här hittar du information om vilka regler som gäller och också om hur du gör för att ansöka eller anmäla.

Upphandling och inköp

Vill du bli leverantör till kommunen eller något av våra bolag? Då behöver du delta i en offentlig upphandling. Den sker enligt lagen om offentlig upphandling. Här hittar du vad du ska tänka på när du lämnar anbud.

Mark och lokaler

Har du vuxit ur dina lokaler och behöver flytta till nytt? Är du på väg till Motala med en ny etablering och vill ha hjälp att hitta rätt lösning för din nya verksamhet? Här hittar du mer information om mark och lokaler.