På den vackra Östgötaslätten ligger Klockrike med omgivande jordbruksbygd. Här bor cirka 270 personer. Klockrikes gränser går från Göta kanal i norr till Svartån i söder.

Besök Klockrike

Klockrike kyrka är en av Östergötlands största landsortskyrkor. Där hålls ofta konserter med gäster från när och fjärran. Klockrikegården i byn kan hyras för fester eller föreningsaktiviteter. Namnet Klockrike förknippas ofta med nobelpristagaren i litteratur, Harry Martinson som skrev ”Vägen till Klockrike”. Luffaren Bolle i boken längtar till Klockrike med det vackra namnet och den varma sovplatsen vid tegelbruket. I dag finns en gata uppkallad efter Bolle. Klockrike har också ett lokalhelgon, Helge Björn, en präst som 1309 omkom under dramatiska omständigheter. Hans grav finns i domkyrkan i Linköping. Flera historiska minnesmärken är utmärkta med skyltar. Visa Motala besökscenters sida.

Bo i Klockrike

I Klockrike bor ca 270 personer, i Klockrike församling 640 personer. Orten har skola med förskola till år 6. Närmsta livsmedelsaffär finns i Fornåsa, dit det är sju kilometer. Från Klockrike är det drygt två mil till Linköping och till Motala och ca tre mil till Mjölby, Vadstena och Skänninge. Läs mer om lediga tomter.

Läs mer

Klockrikes webbplats

Klockrikes hembygdsförening

Kommunal service i Klockrike

Klockrike skola

Klockrike skola ligger vackert på en höjd vid kyrkan med Östgötaslätten som brer ut sig nedanför. I närheten finns tillgång till skog och vatten. Skolan är liten och all personal samarbetar runt eleverna. Skolan har en väl fungerande fadderverksamhet där elever från F-6 samarbetar både på raster och i skolarbetet.

Förskolan Klockrike

Förskolan i Klockrike ligger intill skolan, vilket ger goda möjligheter till samarbete främst med förskoleklass och fritidshem. Vi har en avdelning med många små rum. Vi jobbar mycket i mindre grupper och varje pedagog har det övergripande ansvaret för sin familjegrupp.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej