Farligt avfall

Du ska lämna kemikalier, batterier, lampor, elektronik och annat farligt avfall på en bemannad återvinningscentral. Vissa mindre saker kan du lämna i miljöskåpet Samlaren som finns i flera butiker. Allt farligt avfall tas omhand på ett säkert och miljöriktigt sätt för att skydda vår natur.

Återvinningscentraler

Du som privatperson kan lämna farligt avfall på våra bemannade återvinningscentraler. Observera att du inte får lämna farligt avfall på återvinningsstationerna som bara är avsedda för förpackningar och tidningar.

Farligt avfall är exempelvis:

  • kemikalier
  • oljor
  • färgrester
  • rengöringsmedel
  • bekämpningsmedel
  • batterier
  • elektronik.

Avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Du får inte blanda olika typer av farligt avfall.

Du kan beställa hämtning av skrymmande avfall, som exempelvis kyl och frys, om du inte har möjlighet att själv ta det till återvinningscentralen.

Hämtning av grovavfall

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej