Flygbild över Erstorp verksamhetsområde Borensberg

Flygbild över Erstorp verksamhetsområde Borensberg.

Erstorp – Borensberg

I området Erstorp i Borensberg finns planlagd mark för verksamheter intill riksväg 34.

Detaljplan för Erstorps verksamhetsområde

Ta del av detaljplanen för Erstorps verksamhetsområde. I kartan Bygga och bo finns information om samtliga gällande detaljplaner för Motala kommun. Du kan även ladda ner detaljplanerna i PDF-format.

Planområdet Erstorp är cirka 16 hektar stort och ligger vid korsningen av riksväg 34 och länsväg 211 ca 1,5 km norr om Borensberg.

Detaljplanen möjliggör etablering av industri av olika slag, verksamheter, viss handel, drivmedelsförsäljning och liknande.

Kontakt

Vill du etablera företag i området?

Företags- & etableringsansvarig
Sakis Karagias, Tillväxt Motala
E-post:
sakis.karagias@tillvaxtmotala.se
Telefon:
0141-10 12 09

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej