Tre personer som står på rad.

Bildningsnämndens allmänna utskott, Helen Isacsson, Mark Henriksson, Karin Westberg.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ansvarar för kommunens utbildningsverksamhet, arbetsmarknad, flyktingmottagning, samt kultur- och fritid. Bildningsnämnden styr arbetet i bildningsförvaltningen.

Bildningsnämndens ansvarsområde

  • Skolformerna: förskolan, grundskolan och gymnasieskolan
  • Vuxenutbildning
  • Arbetsmarknad
  • Flyktingmottagning
  • Integration
  • Kultur- och fritidsverksamhet

Kontakt

Bildningsnämnden
E-post:
bildningsnamnden@motala.se
Telefonnummer växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Motala kommun
Bildningsnämnden
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej