Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ansvarar för kommunens utbildningsverksamhet, arbetsmarknad, flyktingmottagning, samt kultur- och fritid. Bildningsnämnden styr arbetet i bildningsförvaltningen.

Bildningsnämndens ansvarsområde

  • Skolformerna: förskolan, grundskolan och gymnasieskolan
  • Vuxenutbildning
  • Arbetsmarknad
  • Flyktingmottagning
  • Integration
  • Kultur- och fritidsverksamhet

Kontakt

Bildningsnämnden

E-post: bildningsnamnden@motala.se
Telefonnummer växel: 0141-22 50 00

Postadress

Motala kommun
Bildningsnämnden
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej