Stor gul stenbyggnad. I förgrunden syns lekredskap på skolgården.

Södra skolan

Södra skolan är en F-9-skola där vi kan följa elevens utveckling från 6 till 15 år. Vi bygger på gott samarbete för att ge eleven möjlighet att se den röda tråden genom hela sin utbildning.

Om skolan

Skolan har två rektorer som ansvarar för årskurs F-6 respektive årskurs 7-9.

All personal genomgår utbildningar som ska leda till att kunna ge varje elev det den behöver utifrån sitt specifika behov.

Vi har också gemensamma aktiviteter som binder samman skolan till en gemensam enhet och för elever och personal närmare varandra.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Södra skolan
Telefon:
0141-22 56 25
E-post: sodra@motala.se

Adress:
Strandvägen 18
591 36 Motala

Fritids
Lillfritids: 070-386 75 96
Storfritids: 070-384 08 10

Christina Turesson
Rektor F-6
Telefon: 0141-22 57 55
E-post: christina.turesson@motala.se

Mikael Rehnstrand
Rektor 7-9
Telefon: 0141-22 56 22
E-post: mikael.rehnstrand@motala.se

Charlotte Olsson
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 56 25
E-post: olsson.charlotte@motala.se

Ingela Bengtsson
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 38 33
E-post: ingela.bengtsson@motala.se

Mattias Nilsson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 072-550 51 64
E-post: mattias.nilsson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej