Separation, skilsmässa

En separation eller skilsmässa kan väcka många funderingar hos alla inblandade. Kommunen har olika typer av stöd och hjälp både för vuxna och barn vid separation och skilsmässa.

Om du vill skiljas ansöker du om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Du kan ansöka om äktenskapsskillnad själv eller tillsammans med den person du är gift med. Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt. Om ni vill, kan ni få betänketid innan ni skiljer er.

Om ni/du har hemmavarande barn under 16 år eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid. Betänketiden är alltid minst sex månader och högst ett år.

Linköpings tingsrätt – Sveriges domstolar

Stöd till familjen vid separation, skilsmässa

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej