Rivning

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Även om du bara tar bort en mindre och enklare del på en byggnad, så som en veranda eller ett uterum, räknas det som rivning. Om du ska flytta en byggnad från en plats till en annan krävs både rivningslov för att ta bort byggnaden och bygglov för den nya placeringen.

Behöver du söka rivningslov eller göra en anmälan?

Du behöver söka rivningslov för att:

  • riva en byggnad eller byggnadsdel inom detaljplanelagt område om byggnaden uppförts genom bygglov.

Du behöver göra en anmälan för att:

  • riva komplementbostadshus (attefall)
  • riva huvudbyggnad eller del av huvudbyggnad utanför detaljplanelagt område.

Du behöver varken rivningslov eller anmälan för att:

  • riva/ta bort mur, plank eller skylt
  • riva/ta bort annan anläggning som avses i 6 kap. 1 § Plan- och byggförordningen, exempelvis fast cistern eller transformatorstation
  • riva komplementbyggnad utanför detaljplanelagt område
  • riva lovfria åtgärder (som friggebod, attefallskomplementbyggnad eller skärmtak).

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej