Serviceboende vid funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning och behöver visst stöd och service kan du ansöka om serviceboende.

Ett serviceboende är ett mellanting mellan helt självständigt boende och boende med stöd från personal dygnet runt. Personalen finns nära dig, i samma hus eller i ett grannhus. Det finns också gemensamma lokaler där du kan träffa personalen och andra som bor där.

Personalbemanningen på serviceboendet varierar utifrån de behov som finns hos de boende. På vissa boenden finns personal på plats dygnet runt medan det på andra boenden finns personal på dagtid men inte sen kväll och natt.

Ansöka om plats på serviceboende

För att få bo på ett serviceboende krävs ett biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade – LSS. Begäran kallas den ansökan som du gör för att få stöd och service enligt LSS lagstiftningen.

Du, vårdnadshavare eller god man kan begära att få stöd och hjälp utifrån LSS. I din begäran talar du om vilken eller vilka insatser du har behov av. Du kan göra din begäran skriftligt eller muntligt till LSS-handläggare på socialkontoret. De kan även hjälpa dig om du har frågor eller behöver hjälp med att fylla i begäran.

Läs mer om vilket stöd du har rätt till enligt LSS.

Kontakt LSS-gruppen, Socialkontoret

Telefon

0141-22 53 00

Telefontid

Handläggare nås säkrast vardagar klockan 8.30-9.30.

Besöksadress

Drottninggatan 5
591 35 Motala

Postadress

Motala kommun
LSS-gruppen, Socialkontoret
Drottninggatan 5
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej