Bygga, bo och miljö

Här hittar du information som rör ditt boende, men också om djur, natur, klimat- och miljöfrågor.

Nyheter

Verksamhetsavfall kräver rätt dokumentation

15 januari, 2021 Ny lagstiftning ställer högre krav på spårbarhet av farligt avfall. Det här...

Länsstyrelsens ansvarsutredning för området Gamla Motala Verkstad ger underlag för fortsatt arbete

12 januari, 2021 Motala kommun driver sedan 2019 ett arbete för att utveckla området Gamla...

Årets taxor för vatten och avfall

8 januari, 2021 Beslutade vatten- och avfallstaxor för det här året finns nu tillgängliga på...

Besöksstopp på äldreboende tas bort med fortsatt vädjan om stor försiktighet

23 december, 2020 Det besöksstopp som infördes på Strömsborgs äldreboenden i november tas nu bort....

Helgtider för sophämtning och återvinningscentralernas öppethållande

18 december, 2020 Kommande helger påverkar ordinarie sophämtning samt öppethållande hos våra återvinningscentraler. Här följer...