Eget dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt med en god vattenkvalitet och en väl fungerande brunn. Men det är inte alltid självklart att dricksvattnet från den egna brunnen är bra. Många faktorer påverkar brunnsvattnets kvalitet.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej