Sandsopning

En stor vårsopning görs av all sand när vintern har släppt sitt grepp och vi kan vara säkra på att det inte kommer mer snö. Här hittar du schemat för sandsopning.

När grusupptagningen påbörjas kan variera stort från år till år. Vi vet att många önskar att vi ska sopa bort vintersanden tidigt. Men om vi är ute för tidigt riskerar vi att det kommer mer snö och vi måste sanda igen.

Vi publicerar nu på vårkanten ett preliminärt och ungefärligt schema över rutten för sandsopning för 2024. Det underlättar för dig att veta ungefär när maskinerna kommer till just ditt område. Arbetet har börjat lite smått under vecka 12 och vi hoppas vara klara till allra senast mitten på maj.

Vi informerar också med skyltar i områdena dagen innan som vi planerar att komma med sandsopningsmaskinerna. Vi önskar att du inte parkerar bilen på gatan i samband med det, eftersom det försvårar för sopningslaget.

Två arbetslag har med start vecka 12 delat upp områdena mellan sig.

Arbetslag 1

Genomfört:

 • Hyddmarken
 • Höger-och vänsterkroken
 • Vintergatans industriområde
 • Varamon
 • Smedsby
 • Samuelsberg
 • Bråstorp
 • Liverpool
 • charlottenborg
 • Ekenäs
 • Grankulla
 • Dunteberget
 • Ängdalen
 • Södra Freberga
 • Dynudden
 • Björkelund
 • Offerby

Ej påbörjat:

 • Gamla stan

Arbetslag 2

Genomfört:

 • Tegelviken
 • Marieberg
 • Råssnäs
 • Godegård
 • Nykyrka
 • Karlsby
 • Fågelsta
 • Centrum
 • Mossen
 • Brunnsvik
 • Kvarnön
 • Verkstadsön
 • Dysätter
 • Bergsätter
 • Borensberg
 • Klockrike, Österstad
 • Fornåsa
 • Tjällmo

Påbörjat:

 • Borenshult
 • Duvedal
 • Västra Lund
 • Huvudleder

Ej påbörjat:

 • Nedre Holm
 • Övre Holm
 • Brinken
 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • JaNej