Sandsopning

En stor vårsopning görs av all sand när vintern har släppt sitt grepp och vi kan vara säkra på att det inte kommer mer snö. Här hittar du schemat för sandsopning.

När grusupptagningen påbörjas kan variera stort från år till år. Vi vet att många önskar att vi ska sopa bort vintersanden tidigt. Men om vi är ute för tidigt riskerar vi att det kommer mer snö och vi måste sanda igen.

Vi publicerar på vårkanten, inför kommande sandsopningsarbete, ett preliminärt och ungefärligt schema över rutten för sandsopning inför att arbetet ska dra igång. Det underlättar för dig att veta ungefär när maskinerna kommer till just ditt område.

Vi informerar också med skyltar i områdena dagen innan som vi planerar att komma med sandsopningsmaskinerna. Vi önskar att du inte parkerar bilen på gatan i samband med det, eftersom det försvårar för sopningslaget.

Utanför Motala tätort

I samhällen utanför Motala tätort jobbar avtalade företag med sandupptagningen och det arbetet ska vara slutfört senast sista april. Det berör orterna Borensberg, Tjällmo, Österstad,  Klockrike och Fornåsa.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej