Stöd till barn och ungdom

Du som är barn eller ungdom kan behöva någon att prata med när du befinner dig i en svår situation. Du har rätt att få stöd och hjälp.

Behöver du hjälp eller någon att prata med?

Om du är ung och tycker livet känns jobbigt är det viktigt att du får stöd och hjälp. Oavsett vad det är så har du rätt att få hjälp. Det kan till exempel handla om att du blir mobbad, slagen eller utsatt för någon form av övergrepp. Ibland kan det till och med vara föräldrar som gör sådana saker och då kan det vara extra svårt att berätta, men du har rätt att berätta och att få hjälp.

Det är viktigt att berätta det för en vuxen som du litar på. Det kan till exempel vara en förälder, annan släkting, lärare eller skolkurator.

Vem kan hjälpa mig?

Du kan exempelvis få hjälp av elevhälsanUngdomshälsan eller MiniMaria. Är du mellan 6 och 13 år kan du vända dig till Barnhälsan. Du kan också kontakta Barncentrum.

Det finns många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med. Stödgrupper för barn och unga (7-18 år) finns via Barncentrum.

Även du som förälder eller närstående kan ta kontakt om du är orolig för någon som är ung. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt.

All hälso- och sjukvård är gratis för barn och ungdomar under 20 år. Det gäller både regionens vårdmottagningar och de privata vårdmottagningar som har avtal med Region Östergötland.

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagning

Du som är barn eller ungdom, både tjejer och killar, kan behöva olika typer av hjälp. Det kan exempelvis vara hjälp med preventivmedel, samtal om svåra frågor eller hjälp med att få svar på frågor som handlar om hur du mår.

MiniMaria

MiniMaria vänder sig till unga som har bekymmer med alkohol och/eller narkotika.
Vi kan ge dig som är ung råd, stöd och behandling.
Även du som är förälder, vän eller närstående kan vända dig till oss för att få råd om du är orolig.
Alla besök på MiniMaria är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Tre barn och ungdomar som sitter på kanten vid vattnet.

BarnCentrum

Barn och unga mellan 0-18 år, föräldrar/anhöriga och du som jobbar med barn och unga är välkommen att kontakta BarnCentrum. Här kan du bland annat få rådgivande samtal, delta i någon av våra stödgrupper eller få utbildning i form av exempelvis COPE.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej