Stöd till barn och ungdom

Du som är barn eller ungdom kan behöva någon att prata med när du befinner dig i en svår situation. Du har rätt att få stöd och hjälp.

Länkar

Ungdomshälsan

Du kan vända dig till Ungdomshälsan för att få råd och stöd fram till den dagen du fyller 26 år. Här samarbetar personer från olika verksamheter för att hjälpa dig. Du kan träffa barnmorska, sjuksköterska, kurator och behandlingssekreterare.
Vi finns på Bispmotalagatan 9 i Motala. Du når oss på telefonnummer 010-104 76 90 eller via 1177.se

Koll på soc

Koll på soc är en webbplats som innehåller information om socialtjänsten och stöd till barn och unga. Här kan du få hjälp med svåra ord och vad du ska göra i olika situationer när du behöver samhällets hjälp. Webbplatsen är framtagen av Socialstyrelsen och Barnombudsmannen.

Ung och mår dåligt?

Region Östergötland har samlat information för dig som är ung och mår dåligt.

Bris-mottagningen i Linköping

På Bris-mottagningen i Linköping kan du som är ung få träffa en kurator och få stöd i form av stödjande samtal, lotsning, familjesamtal eller gruppstöd. Du kan också ringa Bris nationella stödlinje på 116 111, som är öppen dygnet runt.

Fältarna i Motala

Fältverksamheten i Motala kommun arbetar tillsammans med andra aktörer för att ge kommunens unga en bra tonårstid. Om du har frågor, stora som små, eller behöver prata om någonting, kan du vända dig till någon av fältsekreterarna.

Barncentrum

Barn och unga mellan 0-18 år, föräldrar/anhöriga och du som jobbar med barn och unga är välkommen att kontakta Barncentrum. Här kan du bland annat få rådgivande samtal, delta i någon av våra stödgrupper eller få utbildning i form av exempelvis Cope.

Elevhälsa

Genom Elevhälsan kan du som går i grundskola eller gymnasiet få stöd och hjälp. Elevhälsan har specialpedagoger, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och skolläkare i sin organisation.

MiniMaria

MiniMaria är till för dig som är upp till 26 år och har bekymmer eller frågor som handlar om alkohol eller narkotika.

Våld i nära relationer

Är du i en relation där det händer att den du är tillsammans med är elak, tvingar till sig sex eller gör dig fysiskt illa? Eller förekommer det våld och hot i din familj? På Team våld i nära relation kan du få stöd och hjälp.

Medling vid brott

Medling är ett frivilligt samtal som innebär att den som utsatts för brottet och den som begått brottet träffas för att prata om händelsen och konsekvenserna av den.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej