Internationell samverkan behövs för Motala kommuns utvecklingsarbete och för att vi ska uppnå våra politiska mål.
I internationella projekt kan vi få till oss ny kunskap, nya erfarenheter och lösningar på gemensamma utmaningar.

Internationell samverkan genomförs genom till exempel projekt och utbyten. Utöver att internationell samverkan bidrar med kunskap finns det också möjlighet att genom EU:s fonder och program tillföra värdefulla ekonomiska resurser till kommunens verksamhet.

Projekt och utbyten

Internationell samverkan genomförs genom till exempel projekt och utbyten. Utöver att internationell samverkan bidrar med kunskap finns det också möjlighet att genom EU:s fonder och program tillföra värdefulla ekonomiska resurser till kommunens verksamhet.

Läs mer

Beslut och medfinansiering från EU

Ungefär 60 procent av de ärenden som behandlas hos kommunernas och landstingens fullmäktige påverkas direkt eller indirekt av medfinansiering eller beslut i EU. Det är därför viktigt att kommunen bevakar och påverkar EU i viktiga kommunala frågor. Till sin hjälp har kommunen sina intresseorganisationer; Sveriges kommuner och landsting och Region Östergötland.

Kontakt

Har du frågor om hur Motala kommun jobbar med internationellt arbete? Kontakta oss på samhallsbyggnad@motala.se.