En- och tvåbostadshus

Att bygga ett nytt en- och tvåbostadshus (villa) kräver alltid bygglov. Ska du bygga inom ett område med detaljplan så är det detaljplanen som styr vad och hur du får bygga.

Behöver jag söka bygglov?

Du behöver alltid söka bygglov för att  bygga ett nytt en- tvåbostadshus.

Förhandsbesked, om du ska bygga på landsbygden

Utanför detaljplanerat område kan det vara bra att söka ett förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. I ett förhandsbesked utreder vi om marken är lämplig för bostadsändamål innan du tar fram bygglovshandlingar.

Krav på tillgänglighet

Byggnader och tomter ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vid nybyggnation ställs alltid fullständigt krav om tillgänglighet.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Om du har ett pågående ärende

Du kan kontakta din handläggare via servicecenters telefonnummer för ett pågående ärende under kontorstid på vardagar.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej