En- och tvåbostadshus

Att bygga ett nytt en- och tvåbostadshus (villa) kräver alltid bygglov. Ska du bygga inom ett område med detaljplan så är det detaljplanen som styr vad och hur du får bygga.

Behöver jag söka bygglov?

Du behöver alltid söka bygglov för att  bygga ett nytt en- tvåbostadshus.

Förhandsbesked, om du ska bygga på landsbygden

Utanför detaljplanerat område kan det vara bra att söka ett förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. I ett förhandsbesked utreder vi om marken är lämplig för bostadsändamål innan du tar fram bygglovshandlingar.

Krav på tillgänglighet

Byggnader och tomter ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vid nybyggnation ställs alltid fullständigt krav om tillgänglighet.

E-tjänst för ansökan

Ansök om bygglov för en- och tvåbostadshus via vår e-tjänst.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej