Tio personer som står uppställda på rad.

Överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndare, gode män och förvaltare (ställföreträdare). Nämnden är ett samarbete mellan Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner.

Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd. Motala är värdkommun och nämnden ingår i Motala kommuns organisation. Överförmyndarkansliet arbetar för den gemensamma överförmyndarnämnden och kansliet finns i Motala.

Syftet med samverkan är att gemensamt använda resurserna på effektivt sätt. De främsta fördelarna är att:

  • Rättssäkerheten och kvalitén i myndighetsutövningen ökar.
  • Kompetensförsörjningen av personal, gode män och förvaltare bättre säkerställs.
  • Sårbarheten i verksamheten minskar.
  • Förutsättningar skapas för en organisation som klarar framtidens krav.
  • Långsiktigt kunna upprätthålla kostnadseffektivitet.

Här hittar du Reglemente för överförmyndarnämnden (PDF, 24 kB).

Kontakt

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141-22 50 40
E-post: overformyndarnamnden@motala.se
Fax: 0141-21 15 22

Inringningstid för överförmyndarkansliet
8.00-13.00 alla dagar (avvikelser kan förekomma).
Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Postadress:
Motala kommun
Överförmyndarnämnden
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej