Här hittar du information om Motala kommuns grafiska profil. Den grafiska profilen är ett antal regler om hur kommunens logotyp får användas på olika platser. Profilen beskriver också vilka typsnitt som ska användas.

Typsnitt

Till rubriker används typsnittet Brauer Neue. Till underrubriker används Helvetica, alternativt Arial för de som saknar Helvetica. Till vanlig, brödtext används i första hand Garamond alternativt Times New Roman.

Exempel och användning av logotyp

I Motala kommuns grafiska profilmanual finns exempel på hur olika saker ska se ut med logotyp, bland annat:

  • Brev
  • Kuvert
  • Visitkort och korrespondenskort
  • Kungörelseannonser och platsannonser
  • Broschyrer
  • Profil och presentreklam
  • Fordonsdekor

Manual för grafisk profil

I Motala kommuns grafiska profilmanual finns det tips på hur man kan placera logon intill andra grafiska element. Logons placering ovanpå olika bakgrunder och färger beskrivs också. Här hittar du manualen: Kommunikationsplattform/Grafisk profil (PDF, 4,6 MB).

Kontakt

Har du frågor om Motala kommuns grafiska profil, kontakta kommunikation@motala.se.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej