Grafisk profil

Här hittar du information om Motala kommuns grafiska profil. Du kan ladda ner kommunens logotyp och läsa vår grafiska manual som beskriver hur Motala kommun kommunicerar grafiskt.

I Motala kommuns grafiska profilmanual finns det bland annat information om hur logotypen får användas. Du kan också läsa om Motala kommuns profilfärger och vilka typsnitt som används då kommunen är avsändare.

Här hittar du manualen: Kommunikationsplattform/Grafisk profil (PDF, 4,6 MB)

Motala kommuns logotyp

Logotypen är vårt unika kännetecken och den som tydligast signalerar till mottagaren att Motala kommun är avsändaren. Den signalerar värdeorden stolt, öppen och nyskapande och symbolen bygger på Motalas stadsplan i form av en solfjäder.

Instruktioner

Vår logotyp består av namnet Motala kommun och solfjädern. Proportionerna mellan namnet och symbolen får aldrig förändras. Delarna får inte heller användas var och en för sig. Teckensnittet som används är en modifierad form av Brauer Neue Bold.

Motalas logotyp får användas i tre färger, blå, svart och vit för att passa mot olika bakgrunder. Minsta rekommenderade storlek för logotypen vid tryck är 15 mm bredd. Undantag kan göras, men tänk på att orden Motala kommun alltid måste vara läsbara.

Ladda ner logotypen

Om du ska använda logotypen är det viktigt att du tar del av vår grafiska manual och följer de riktlinjer som finns där. Logotypen får inte missbrukas, utan ska bara användas i sammanhang där Motala kommun på något sätt är avsändare.

Högerklicka på någon av länkarna nedan och välj ”Spara mål/länk som” för att spara ner logotypen till din dator.

Blå logotyp png eps
Svart logotyp png eps
Vit logotyp png eps

Skyltmanual

Här hittar du information om grafisk utformning av Motala kommuns skyltar: Anvisningar för skyltning vid Motala kommuns verksamheter (PDF, 2,8 MB)

Kontakt

Har du frågor om Motala kommuns grafiska profil, kontakta kommunikationsenheten på kommunikation@motala.se.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej