Inventering av enskilda avlopp

Miljö- och hälsoskyddsenheten inventerar årligen enskilda avlopp för att se till att de lever upp till de miljökrav som finns. Om avloppsvattnet inte renas tillräckligt ställs krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet.

Varför inventerar vi enskilda avlopp?

Näring från avlopp göder vattendrag, sjöar och hav vilket orsakar algblomning och minskad fiskreproduktion. Även grundvattnet kan påverkas negativt då bakterier kan spridas via utsläpp av avloppsvatten. Miljö- och hälsoskyddsenheten inspekterar därför ett antal enskilda avloppsanläggningar varje år. Anläggningar som inte klarar kraven måste åtgärdas.

Målet med inventeringen är att alla hushåll med enskilda avlopp i kommunen ska ha bra rening av avloppsvatten och att miljön i Motala ska förbättras. Vi inventerar områdesvis och prioriterar de känsligaste områdena i kommunen.

Prioriterade områden för inventering:

  1. Boren etapp 1–7 (2023–2024)
  2. Tjällmo (2024–2025)
  3. Godegård (2025–2026)
  4. Salstern (2026–2028)
  5. Stråken
  6. Svartån
  7. Vättern Norr till Söder

Prioriteringsordningen kan komma att ändras och år för inventering är en uppskattning. Vi prioriterar de områden där vi ser stor påverkan först.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej