Inventering av enskilda avlopp

Miljö- och hälsoskyddsenheten inventerar årligen enskilda avlopp för att se till att de lever upp till de miljökrav som finns. Om avloppsvattnet inte renas tillräckligt ställs krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet.

Varför inventerar vi enskilda avlopp?

Näring från avlopp göder vattendrag, sjöar och hav vilket orsakar algblomning och minskad fiskreproduktion. Även grundvattnet kan påverkas negativt då bakterier kan spridas via utsläpp av avloppsvatten. Miljö- och hälsoskyddsenheten inspekterar därför ett antal enskilda avloppsanläggningar varje år. Anläggningar som inte klarar kraven måste åtgärdas.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej