För dig som vill bli utförare av hemtjänst

Om du vill bedriva hemtjänst måste du ansöka om att bli godkänd som utförare. Ansökan kan lämnas in löpande och det finns därmed inget sista datum för ansökan.

Krav och villkor

Kommunen har bestämt vilka krav som ska uppfyllas för att ansökan ska godkännas. Kraven är lika för både kommunens egenregi och externa utförare.

Vilka krav och villkor som gäller i Motala kommun beskrivs i förfrågningsunderlaget. Aktuellt förfrågningsunderlag med bilagor kan du ladda ner via nedanstående länkar.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt kundval inom hemtjänst

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej