För dig som vill bli utförare av hemtjänst

Om du vill bedriva hemtjänst måste du ansöka om att bli godkänd som utförare. Ansökan kan lämnas in löpande och det finns därmed inget sista datum för ansökan.

Hämta förfrågningsunderlag och bilagor

Här kan du ladda hem blankett där du kan se förfrågningsunderlaget och göra ansökan om att bli utförare av hemtjänst, samt alla bilagor.

Krav och villkor

Kommunen har bestämt vilka krav som ska uppfyllas för att ansökan ska godkännas. Kraven är lika för både kommunens egenregi och externa utförare.

Vilka krav och villkor som gäller i Motala kommun beskrivs i förfrågningsunderlaget.

Kontakt kundval inom hemtjänst

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej