Vuxen person kramar en flicka som tittar in i kameran. Foto.

Bli familjehem

Ett familjehem är en familj som på uppdrag av kommunen tar emot andras barn som familjemedlemmar under en tid. När ett barn placeras i ett familjehem beror det alltid på någon form av bristande omsorg.

Vi söker familjehem som kan erbjuda en trygg och omsorgsfull miljö

Ett familjehem är en familj som på uppdrag av socialnämnden tar emot ett barn i sitt hem under en tid och ansvarar för den dagliga omsorgen. Som familjehem behöver ett samarbete finnas med socialtjänsten och andra viktiga vuxna runt ett barn, som föräldrar, skola och hälso- och sjukvård. Eftersom orsakerna till en placering varierar och att barn och unga kommer från olika bakgrunder behövs det en stor bredd på familjer som vill bli familjehem.

Läs mer om uppdraget under frågor och svar ovan.

Stöd och utbildning

Som familjehem för Motala kommun har ni ett nära samarbete med socialsekreterare i resurs- och placeringsgruppen, som ger er stöd och handledning.

Samtalsträffar äger rum varje termin där ni får möjlighet att träffa andra familjehem för att utbyta erfarenheter och det finns möjlighet till extern handledning när ett uppdrag kräver det.

Varje termin erbjuds föreläsning med aktuellt tema och som familjehem deltar ni i utbildningen ”Ett hem att växa i” samt har möjlighet att gå en utbildning i anknytning som heter Connect.

Ersättning

Arvode betalas ut enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) högsta nivå och omkostnadsdelen baseras på barnets ålder och behov.

Kontakta resurs- och placeringsgruppen

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej