Här kan du läsa om Motala kommuns styrning och organisation. Du hittar också fakta om Motala kommun, kartor och information om hur du kan få insyn i kommunens arbete och lämna synpunkter.

Gasthamnnen Motala flygfoto

Kommunfakta

Hitta fakta om valresultat, orter i Motala kommun, vår befolkning, arbetsmarknad, statistik, ekonomi och budget.

Kommunens organisation

Se hur Motala kommuns organisation ser ut.

Medarbetare från Motala kommun sitter vid Strömmen i Borensberg. I bakgrunden syns Strömbron.

Vision

Vi är Motala, Östergötlands sjöstad. Se visionen för hur vår kommun ska utvecklas.

Anslagstavla, officiell

På kommunens anslagstavla meddelas vilka beslut som har fattats av kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Där sätts också bevis upp om att ett protokoll är justerat.

Till anslagstavla, officiell