Trottoarpratare

Motala kommun har tillsammans med Centrumföreningen, Handikappföreningarna Motala och polisen tagit fram riktlinjer för trottoarpratare. Detta för att alla ska kunna trivas och ta sig fram i centrum. Du som vill sätta ut en gatupratare måste ansöka om tillstånd.

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd hos Polisen. Kommunen får yttra sig under handläggningen så det är viktigt att du följer riktlinjerna för olika aktiviteter eller verksamheter, som du hittar nedan.

Vad gäller för att få sätta ut trottoarpratare?

För att få ställa en skylt på kommunens mark måste du dels ha tillstånd enligt ordningslagen och dels följa Motala kommuns riktlinjer som du kan läsa om på den här webbsidan. Vi gör kontroller för att se så skyltarna är rätt utplacerade. Den som inte följer riktlinjerna kan förlora sitt tillstånd. En näringsidkare som ställer ut en gatupratare utan att ha tillstånd riskerar böter för brott mot ordningslagen.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej