Brandfarlig vara i hemmet

En brandfarlig vara är en vätska eller gas som lätt antänder. Här kan du läsa om vad som gäller för att ha sådana varor i ditt hem.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer om brandfarligt och explosivt hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Brandfarliga och explosiva varor

Om du ska hantera eller förvara brandfarliga eller explosiva varor yrkesmässigt behöver du ansöka om tillstånd.

Kontakt

Räddningstjänsten Motala-Vadstena
E-post: raddtj@motala.se
Telefon: 0141-22 26 00
Besöksadress: Glimmervägen 2
Övningsområde: Smedsbyvägen 2

I akut läge – ring alltid 112.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej