Hygienverksamheter

Vissa hygienverksamheter och bassängbad måste anmälas till kommunen innan de startar. Du som verksamhetsutövare ansvarar för att du känner till vilka lagkrav som gäller och att du har ett egenkontrollprogram.

Vad innebär en hygienverksamhet?

Hygienverksamheter är ett samlingsnamn för verksamheter där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk behandling. En del verksamheter med hygienisk behandling är anmälningspliktiga. Det innebär att innan du ska starta en sådan verksamhet behöver du lämna in en anmälan till oss på Miljö- och hälsoskyddsenheten.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är:

  • akupunktur
  • tatuering
  • kosmetisk tatuering/ pigmentering
  • piercing
  • fotvård
  • bassängbad
  • solarium
  • användning av rakkniv mot hud

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedriver tillsyn både på de verksamheter som är anmälningspliktiga och de som inte är det.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej