större gul tegelbyggnad ihopbyggd med lägre hus. i förgrunden en lekplats med rutschkana. grönskande träd

Förskolan Klockrike

Förskolan ligger i anslutning till skolan i byn Klockrike och verksamheterna samverkar med barnens bästa i fokus.

Om förskolan

Klockrike förskola har hemvister där vi arbetar med åldersanpassade barngrupper. Förskolan samarbetar mellan grupperna och arbetar i mindre barngrupper för ett bra lärande- och samspelsklimat större delen av dagen, större delen av veckan.

Förskolans gård  erbjuder barnen en varierad utemiljö där planerad och spontan lek uppmuntras. Barnen ges möjlighet att utveckla sina motoriska färdigheter, sin lek och sin fantasi. I inomhusmiljön finns material tillgängligt för barnen utifrån ålder och intresse.

På förskolan finns det en pedagogisk utvecklingsledare som tillsammans med rektor och arbetslaget arbetar för att utveckla och förbättra utbildningen med barnets bästa i fokus.

Vi har ett tillagningskök där god och inspirerande frukost, mellanmål och lunch tillagas.

Kontakt

Förskolan Klockrike
Telefon: 070-243 39 70 eller  070-533 54 58

Adress:
Förskolan Klockrike
Klockrike skola
591 78 Klockrike

Helene Wettergren
Rektor
Telefon: 0141-22 25 11
E-post: helene.wettergren@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej