Servicegaranti – LSS (Lag om Stöd och Service)

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade ger dig som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till särskilt stöd och service som du behöver i det dagliga livet för att garanteras goda levnadsvillkor. LSS-gruppen arbetar med att utreda behov av stöd och service i form av LSS-insatser. När du har fått ett beslut om insats har vi ansvar för att följa upp behovet av fortsatt stöd.

Vi garanterar:

  • Du får möjlighet till personlig kontakt under vår telefontid.
  • Du kan alltid lämna meddelanden via e-post och få en återkoppling inom tre arbetsdagar via adress:  lss@motala.se
  • Handläggaren kontaktar dig inom en vecka från den dag din begäran kom in till LSS-gruppen.
  • Du får under utredningstiden ett personligt möte med handläggaren.

Det här behöver vi:

  • Du medverkar i utredningen genom att du vid det personliga mötet lämnar de uppgifter  vi behöver för att kunna utreda dina behov.
  • Du tillhandahåller intyg och utlåtanden som styrker dina uppgifter.
  • Du godkänner att vi under utredningen får ta kontakt med andra som har uppgifter om dig, till exempel försäkringskassan eller hälso- och sjukvården.

Uppföljning av servicegarantin

Vi följer regelbundet upp servicegarantin. Resultatet av uppföljningen använder vi för att ständigt förbättra vår verksamhet.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Om du upplever att garantierna inte uppfylls vill vi gärna att du tar kontakt med oss genom att använda kommunens system för synpunktshantering. Vi tar då snarast en personlig kontakt med dig för att få reda på vad som hänt och rätta till det.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej