Förskola och barnomsorg

Föräldrar som arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande har rätt till förskola för sitt barn. Du måste rapportera in ditt behov av tillsyn till kommunen.

Covid-19: Frågor och svar för dig som vårdnadshavare

Coronapandemin ger upphov till många frågor och vi har sammanställt de vanligaste frågorna och svaren.

När kan barnet gå i förskolan?

Du som vårdnadshavare har rätt till förskola för ditt barn när du arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande. Du har också rätt till förskola under den tiden det tar att resa till och från arbete eller studier, samt sovtid vid nattarbete. Barn vars vårdnadshavare har oregelbunden arbetstid med ledighet minst en hel kalendervecka har rätt att vistas i förskolan 15 timmar under den lediga veckan.

När du som vårdnadshavare har semester eller annan längre ledighet ska barnet vara ledigt. Om ni har gemensam vårdnad med växelvist boende är regeln att barnets närvaro följer den vårdnadshavare vars platsvecka det är.

Om förskolan

Förskolan är en skolform med en egen läroplan. Verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning och har ett tydligt pedagogiskt uppdrag. Förskolan utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Visionen för förskolan i Motala är: Genom lust och nyfikenhet lär vi för livet.

Kontakt

Therese Jensen
Barnomsorgshandläggare
Telefon: 0141-22 55 29
E-post: therese.jensen@motala.se

Anne-Charlotte Tillgren
Samordnare barnomsorg
Telefon: 0141-22 50 36
E-post: ac.tillgren@motala.se

Emilia Franzén
Barnomsorgshandläggare
Telefon: 0141-22 55 61
E-post: emilia.franzen@motala.se

Telefontider: vardagar 8.00-11.15

Vi använder oss av ett telefonisystem där vi ringer upp dig. När du ringer får du besked när vi ringer upp.

Nyheter

Positiv utveckling i Motala kommuns skolor

23 juni, 2021
Motala kommuns förskola och skola utvecklas positivt. Bildningsförvaltningens sammanställning av läsåret 2020-2021...

Avstämning av betald avgift för barnomsorg

22 februari, 2021
Varje år görs en avstämning där vårdnadshavares inlämnade inkomstuppgifter jämförs med redovisad...

Beslut om skyddsutrustning i förskolan

4 december, 2020
För att skapa arbetsro och ökad trygghet har det beslutats att det...

Förskolan Gustavsvik äter med alla sinnen på Måltidens dag

15 oktober, 2020
Glada och sura miner. Så såg det ut när förskolan Gustavsvik firade...

Pedagoger i förskolan forskar om språkutveckling

6 oktober, 2020
Motala kommun ska tillsammans med Linköpings universitet bedriva ett forskningsprojekt inom förskolan...
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej