Förskola och barnomsorg

Föräldrar som arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande har rätt till förskola för sitt barn. Du måste rapportera in ditt behov av tillsyn till kommunen.

Covid-19: Frågor och svar för dig som vårdnadshavare

Coronapandemin ger upphov till många frågor och vi har sammanställt de vanligaste frågorna och svaren.

När kan barnet gå i förskolan?

Du som vårdnadshavare har rätt till förskola för ditt barn när du arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande. Du har också rätt till förskola under den tiden det tar att resa till och från arbete eller studier, samt sovtid vid nattarbete. Barn vars vårdnadshavare har oregelbunden arbetstid med ledighet minst en hel kalendervecka har rätt att vistas i förskolan 15 timmar under den lediga veckan.

När du som vårdnadshavare har semester eller annan längre ledighet ska barnet vara ledigt. Om ni har gemensam vårdnad med växelvist boende är regeln att barnets närvaro följer den vårdnadshavare vars platsvecka det är.

Om förskolan

Förskolan är en skolform med en egen läroplan. Verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning och har ett tydligt pedagogiskt uppdrag. Förskolan utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Visionen för förskolan i Motala är: Genom lust och nyfikenhet lär vi för livet.

Kontakt

Therese Jensen
Barnomsorgshandläggare
Telefon: 0141-22 55 29
E-post: therese.jensen@motala.se

Anne-Charlotte Tillgren
Samordnare barnomsorg
Telefon: 0141-22 50 36
E-post: ac.tillgren@motala.se

Emilia Franzén
Barnomsorgshandläggare
Telefon: 0141-22 55 61
E-post: emilia.franzen@motala.se

Telefontider: vardagar 8.00-11.15

Vi använder oss av ett telefonisystem där vi ringer upp dig. När du ringer får du besked när vi ringer upp.

Nyheter

Nu ska Agneshögs förskola rivas

15 oktober, 2021
Motala kommun påbörjar denna vecka arbetet med att riva lokalerna från det...

Dags för Motala Innovation Week

4 oktober, 2021
Den 8 november startar Motala Innovation Week. Det är en vecka med...

Nya mobila biblioteket rullar in i framtiden

13 september, 2021
Just nu tillverkas Motala biblioteks nya satsning – mobila biblioteket. Det är...

EU-projekt utvecklar förskolans utomhusmiljöer

25 augusti, 2021
Bra gårdar och utomhusmiljöer underlättar förskolans undervisning utomhus. Motala kommun har under...

Avstämning av betald avgift för barnomsorg

22 februari, 2021
Varje år görs en avstämning där vårdnadshavares inlämnade inkomstuppgifter jämförs med redovisad...
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej