Förskola och barnomsorg

Förskolan är en skolform med en egen läroplan. Verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning och har ett tydligt pedagogiskt uppdrag. Förskolan utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Visionen för förskolan i Motala är: Genom lust och nyfikenhet lär vi för livet.

Du som vårdnadshavare har rätt till förskola för ditt barn när du arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande. Du har också rätt till förskola under den tiden det tar att resa till och från arbete eller studier, samt sovtid vid nattarbete. Barn vars vårdnadshavare har oregelbunden arbetstid med ledighet minst en hel kalendervecka har rätt att vistas i förskolan 15 timmar under den lediga veckan.

När du som vårdnadshavare har semester eller annan längre ledighet ska barnet vara ledigt. Om ni har gemensam vårdnad med växelvist boende är regeln att barnets närvaro följer den vårdnadshavare vars platsvecka det är.

Kontakt

Therese Jensen
Barnomsorgshandläggare
Telefon: 0141-22 55 29
E-post: therese.jensen@motala.se

Anne-Charlotte Tillgren
Samordnare barnomsorg
Telefon: 0141-22 50 36
E-post: ac.tillgren@motala.se

Emilia Franzén
Barnomsorgshandläggare
Telefon: 0141-22 55 61
E-post: emilia.franzen@motala.se

Telefontider: vardagar 8.00-11.15

Vi använder oss av ett telefonisystem där vi ringer upp dig. När du ringer får du besked när vi ringer upp.

Nyheter

22 oktober, 2020 Kvalitetsarbetet i fokus inom bildning Bildningsnämnden och bildningsförvaltningen har ägnat en heldag åt det systematiska kvalitetsarbetet. –...
19 oktober, 2020 Läslov i Motala – tips på saker att göra Nästa vecka är det dags för läslov! Det finns gott om aktiviteter...
15 oktober, 2020 Förskolan Gustavsvik äter med alla sinnen på Måltidens dag Glada och sura miner. Så såg det ut när förskolan Gustavsvik firade...
6 oktober, 2020 Pedagoger i förskolan forskar om språkutveckling Motala kommun ska tillsammans med Linköpings universitet bedriva ett forskningsprojekt inom förskolan...
28 augusti, 2020 Förskolans digitaliseringspedagoger kan vinna Guldäpplet Nu får digitaliseringspedagogerna inom förskolan i Motala kommun en ny chans att...
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej