Skolresor och inackordering

Vi erbjuder skolskjuts för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. För gymnasieelever gäller andra regler. Du som går på en skola långt från hemmet kan ha rätt till bidrag.