Servicegaranti – Tillgänglighet och bemötande

Vi garanterar att du bara behöver ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med rätt person som kan hjälpa dig. Vi besvarar brev inom tre dagar och e-post besvaras eller bekräftas inom en arbetsdag.

Kommunen är Motalas största arbetsgivare med cirka 3 600 anställda. I kommunen finns en bred kompetens med exempelvis lärare, undersköterskor, sjuksköterskor och brandmän, personalstrateger, miljöskyddsinspektörer och kommunikatörer.

Våra kärnvärden – öppen, stolt och nyskapande – visar vägen för hur vi agerar, vad vi kommunicerar och hur vi genomför våra aktiviteter. Kärnvärdena står för ett förhållningssätt som ska prägla hela den kommunala organisationen med anställda och förtroendevalda. Oavsett vem du söker kontakt med eller vilken av kommunens tjänster du nyttjar vill vi du ska uppleva god tillgänglighet och ett gott bemötande.

Vi garanterar:

  • att du bara behöver ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med rätt person som kan hjälpa dig. Om personen inte finns tillgänglig garanterar vi att du blir uppringd inom två arbetsdagar om du så önskar.
  • att vi svarar på brev och fax inom tre dagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi dig inom tre dagar vem som handlägger ditt ärende.
  • att vi besvarar eller bekräftar e-post inom en arbetsdag.
  • att vi lägger besök på tider som passar dig, dagtid 7.30 – 18.00.

Det här behöver vi:

  • att du bemöter oss med respekt och omtanke.
  • att du talar om för oss vad du tycker om vår tillgänglighet och vårt bemötande så att vi hela tiden kan förbättra oss.

Uppföljning av servicegarantin

Vi följer årligen upp servicegarantin. Resultatet av uppföljningen använder vi för att ständigt förbättra tillgängligheten och bemötandet i våra verksamheter.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar vill vi att du talar om det för oss. Vi tar då snarast kontakt med dig för att ta reda på vad som hänt och rätta till det.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej