Zederslundsskolan

Zederslundsskolan ligger i ett lugnt och lummigt område i centrala Motala. Det är nära till bland annat hamnen, olika idrottsanläggningar, Göta kanal, Bondebackas grönområde, bussar och tåg.

Zederslundsskolan - kunskap i centrum

Zederslundsskolan ligger i ett lugnt och lummigt område i centrala Motala. Det är nära till bland annat hamnen, olika idrottsanläggningar, Göta kanal, Bondebackas grönområde, bussar och tåg. Zederslundsskolan har verksamhet för årskurs 7-9.

Skolans lokaler är moderna, ljusa, välskötta och ändamålsenliga. Alla lektionssalar har en projektor och vissa salar har en smartboard. Alla elever får låna en elevdator som fungerar som ett pedagogiskt verktyg.

Skollunchen är förlagd till skolrestaurangen på Norra skolan, endast några minuters promenad från Zederslundsskolan.

Vi …

 • är skolan med ”Kunskap i centrum”
 • har i dagsläget cirka 300 elever
 • har en personalstyrka på cirka 40 personer
 • är övertygade om att ett ökat lärande ger eleven självförtroende och trivsel
 • följer elevens kunskapsutveckling och stämmer av med individuella samtal
 • hjälper eleven att bli mer medveten om kunskapsmål och betygskriterier
 • arbetar kontinuerligt för ökade studieresultat och studiero
 • använder det digitala elevsystemet för att registrera frånvaro, ge omdömen med mera
 • har ändamålsenliga lokaler
 • lånar ut en elevdator till varje elev, vilken ska fungera som ett pedagogiskt verktyg
 • har ett eget skolbibliotek med skolbibliotekarie

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Zederslundsskolan
Telefon:
0141-22 55 56

Adress:
Zederslundsskolan 3-5
591 26 Motala

Anna Malmgren
Rektor
Telefon: 0141-22 55 55
E-post: anna.malmgren@motala.se

Kajsa Moldovani
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 55 56
E-post: kajsa.moldovani@motala.se

Maria Karlsson
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 58 71 eller 072-212 58 71
E-post: maria.f.karlsson@motala.se

Maria Petersson
Kurator
Telefon: 070-360 07 60
E-post: maria.petersson@motala.se

Jessica Andersson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0141-22 50 27
E-post: jessica.andersson@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej