Nyttoparkeringskort

Näringsidkare som är beroende av bilen som en arbetsplats, kan ansöka om ett digitalt nyttokort för parkering. Med ett sådant kan du stå parkerad längre tid än vad skyltar säger på avgiftsbelagda parkeringar i Motala centrum som Motala kommun äger. Du behöver inte betala vid varje tillfälle du parkerar.

För att underlätta för dig som behöver bilen för att utföra ditt arbete finns det i Motala kommun möjlighet att ansöka om digitalt nyttokort. Med ett sådant kan du stå parkerad på allmänna avgiftsbelagda parkeringar upp till åtta timmar i följd utan att betala parkeringsavgift vid varje tillfälle.

Du kan registrera upp till fem fordon på ditt nyttoparkeringskonto. Parkeringsvakten kommer att se att fordonet finns registrerat och du behöver inte ha något fysiskt tillstånd med dig i bilen. Om du bara har ett fordon registrerat på tillståndet behövs ingen aktiv aktivering vid varje parkeringstillfälle. Om du däremot har flera måste du ange vilket fordon som nyttjar tillståndet den aktuella dagen.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej